Cennik usług geodezyjnych

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem naszych usług geodezyjnych.

 • Mapa do celów projektowych (pod projekt budynku jednorodzinnego bez zbliżania go do granic na odl. bliższą niż 4,0 m): od 1000 zł

 • Mapa do celów projektowych (pod projektowane przyłącze nie dłuższe niż 100 m): od 1000 zł

 • Pomiar powykonawczy budynku wraz z przyłączami (do oddania do użytkowania):

  od 1200 zł 

 • Wytyczenie budynku na działce (4 punkty): 700 zł

 • Wytyczenie budynku na działce (więcej niż 4 punkty): 800 zł

 • Pomiar przyłącza (długość przyłącza do 100 m):  800 zł

 • Pomiar przyłącza (długość przyłącza powyżej 100 m): od 900 zł

 • Obsługa inwestycji:   cena do uzgodnienia

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe (do 4 godz. pracy zespołu pomiarowego): 800 zł

 • Adaptacja typowego projektu budynku z wnioskiem o pozwolenie na budowę: cena do uzgodnienia

 • Pełnienie obowiązków kierownika budowy (budynku jednorodzinnego): cena do uzgodnienia

 • Wznowienie/wyznaczenie/ustalenie granic działki (pojedyncza działka): od 3000 zł (kolejna działka): 1000 zł

 • Podział działki (na dwie części): od 3000 zł (kolejna część): 1000 zł

 

uśmiechająca się kobieta