Usługi kierownika budowy

Nasza oferta obejmuje także usługi kierownika budowy. Obsługujemy inwestycje w zakresie budowy domów jednorodzinnych. Dzięki odpowiednim kompetencjom jesteśmy w stanie objąć nadzór nad całością przedsięwzięcia lub nad jego poszczególnymi etapami. Dbamy o każdy detal. Pozostajemy w stałym kontakcie z wykonawcą i na bieżąco informujemy o wynikach kontroli.

 

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy przejmuje znaczną część obowiązków związanych z pracami budowlanymi.

Do jego najważniejszych zadań należy:

  • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych
  • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp
  • odpowiednie zabezpieczenie placu budowy
  • prowadzenie dziennika budowy
  • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
  • sporządzanie protokołu zakończenia budowy

 

geodeci na tle wiatraków