Adaptacje typowych projektów budowlanych

Nasza działalność obejmuje także adaptacje typowych projektów budowlanych. Projekt dostosowujemy do wymagań określonych w miejscowym planie zabudowy lub decyzji o warunkach zabudowy, a także do obciążeń konstrukcyjnych warunków wodno-gruntowych, takich jak: położenie względem stron świata, ukształtowanie terenu, nośność gruntu oraz głębokość przemarzania. Adaptacja projektu obejmuje także przygotowanie planu zagospodarowania działki. Budynek musi być naniesiony na mapę geodezyjną z zachowaniem wymaganej skali oraz odległości pomiędzy poszczególnymi elementami budowy. Przy adaptacji projektu pod uwagę należy wziąć także linię zabudowy i inne, istotne elementy infrastruktury. W zakres czynności związanych z adaptacją projektu budowlanego wchodzi również uzyskanie niezbędnych pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Gwarantujemy indywidualne podejście: oprócz wymienionych wyżej czynności, możemy dokonać, dopuszczonych przepisami, zmian w projekcie, uwzględniając Twoje specyficzne potrzeby.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

teren zielony na budynku