Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przeprowadza się po zakończeniu budowy obiektu. Ma ona celu zebranie aktualnych danych odnośnie przestrzennego rozmieszczenia budynków oraz elementów zagospodarowania działki. Inwentaryzację powykonawczą musi być przeprowadzona przez specjalistę, który posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

W ramach inwentaryzacji powykonawczej geodeta wykonuje odpowiednie pomiary na danej działce, z uwzględnieniem rozmieszczenia przestrzennego wszystkich elementów zagospodarowania nieruchomości budowlanej. Na podstawie zebranych danych przygotowywana jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, która musi zawierać dane o wprowadzone zmianach. Zmiany te muszą być naniesione na mapę zasadniczą. Oprócz tego sporządza się operat geodezyjny, obejmujący całą dokumentację geodezyjną opracowaną na kolejnych etapach budowy. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych jest niezbędnym elementem oddania obiektu budowlanego do użytkowania

 

kolumny budynku