Mapy do celów projektowych

Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędna jest mapa do celów projektowych. Jest ona sporządzana w oparciu o mapę zasadniczą, która musi zostać zaktualizowana przez geodetę z uprawnieniami. Jeśli szukasz specjalistów, którzy precyzyjnie wykonają niezbędne czynności w tym zakresie, zdaj się na nas!

Wychodząc naprzeciw wszystkim oczekiwaniom klientów, opracowujemy mapy pod projekty różnego typu. Sporządzamy zarówno opracowania na potrzeby budowy domu, jak i bardziej złożone mapy niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w zakresie budowy dróg oraz sieci. Przygotowujemy mapy w postaci analogowej i w formie cyfrowej. Dbamy o każdy szczegół.

 

Jakie elementy powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych powinna uwzględniać następujące elementy:

  • budynki
  • granice działek
  • elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
  • przyłącza i sieci
  • słupy
  • użytki gruntowe
  • ogrodzenia
  • zieleń
  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy i osie dróg oraz ulic, jeśli elementy te znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy

Wszystkie osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu!

 

linijka leżąca na projekcie